‘t Hof van Commerce — Dommestik En Levrancier

Текст песни ‘t Hof van Commerce — Dommestik En Levrancier + аккорды для гитары

Вступление

BPM:   93
Released: 1 Feb 1998
Album:  En In Izzegem


Capo: No


[Intro]
N.C.
Berichtje an ol de rappers van hjel België,
N.C.
Goe geprobééért.
Dm
Aah!


[Chorus]
Dm
Zeg ne kjir oe loat'est,
 Dm
'k è der gin gedag van,
G
Zôt ol achter ntwolvn zyn,
      Gadd9 G
'k è gin arloiz' an,
Dm
Zyj ze were kwyt musskien,
Dm
't goat u ginne zak an,
G
Dommestik en Levrancier,
Gadd9  G
Buzza en Cauwelier.


[Chorus]
Dm
Zeg ne kjir oe loat'est,
 Dm
'k è der gin gedag van,
G
Zôt ol achter ntwolvn zyn,
      Gadd9 G
'k è gin arloiz' an,
Dm
Zyj ze were kwyt musskien,
Dm
't goat u ginne zak an,
G
Dommestik en Levrancier,
Gadd9  G
Buzza en Cauwelier.


[Verse 1]
Dm
Wuk es de kwale van de joaren tneegntug?
   G
Onverskilluggeit, 't feit,
  Gadd9  G
'k aat nog zo gepeist.
  Dm
De minsn' èn der gin gedag-van
Dm             G
of willn der gin gedag van èn,
      Gadd9  G
W'èn genoeg miserie van oes eign.
Dm
En 'k weet ut, 'k ben miskien an 't kakkn,
           G
mô 'k goa mie nie mispakkn
         Gadd9 G
van dizze kji, ge zyt ol vrji.
Dm
El, 't e best daj under
Dm
niet moe meldn in 't leegre,
Dm
wan ge zô jangkn lik Salem Seegre.
Dm
Gè sjanse da minister Delcroix
            G
de legerdienst èt ofgeskaft,
G
of anders aaj j'ol
   Gadd9   G    Dm
legerbottn aangepast, ge wierd betast
                 G
deur jin of andern sexueel gefrustreerdn
          Gadd9 G
spast die joen zoat deuresjast.
Dm
Enfin, 'k goa der mie
Dm
mô nie te vele mee bemoein,
  G
wan neffens pèrdn zittn
      Gadd9   G
der mjistol koein die loein.
Dm
Oj verstoat wuk dak
Dm
doar eigenlik mee bedoele.
       G
Ei, kiek noar ik, makt u nie druk,
    Gadd9      G
'k ôde mjistal 't wôft koele.


[Chorus]
  Dm
En zeg ne kjir oe loat'est,
 Dm
'k è der gin gedag van,
G
Zôt ol achter ntwolvn zyn,
      Gadd9 G
'k è gin arloiz' an,
Dm
Zyj ze were kwyt musskien,
Dm
't goat u ginne zak an,
G
Dommestik en Levrancier,
Gadd9  G
Buzza en Cauwelier.


[Chorus]
Dm
Zeg ne kjir oe loat'est,
 Dm
'k è der gin gedag van,
G
Zôt ol achter ntwolvn zyn,
      Gadd9 G
'k è gin arloiz' an,
Dm
Zyj ze were kwyt musskien,
Dm
't goat u ginne zak an,
Dm
Dommestik en Levrancier,
Dm
Buzza en Cauwelier.


[Verse 2]
Dm
Ol dedie die vwor oes
Dm
ol geprobeerd èn èn gefoalt,
 G
omdan ze nwois 't ongelwoiflik nivo
  Gadd9 G
van oes èn gaalt.
Dm
We flown beter dan
Dm
't woatr in de voart,
G
we doen mirakels die
   Gadd9 G
nwoi jirder zyn verkloard,
Dm
deur weetnskappers me nun board
Dm
en me fabrin,
G
't zô keun zyn
      Gadd9 G
da 'k mie loate vaste bindn
    Dm
an een pale me skerpe pinn voe te beginn
   G             Gadd9  G
an gewoagde spellekes met andre woordn SM.
N.C.
yo profetische magnetische
N.C.
ongelwoiflik energetische tekstn
N.C.
over boskabôters en twôverheks,
N.C.
in aksje, 'k overmjister under
N.C.
in un fraxie van un seconde,
N.C.
'k zie vrji gèrn de wuvjes
N.C.
en soertoe min skwône blonde.
Dm
Westvlamske hiphop
Dm
ge goat er nog van wôrn,
G
moestuk in joen plekke zyn
   Gadd9  G   Dm
'k zô dur mie nie an stwôrn,
Dm
laat ut mô tut gie kômmn
Dm
en lat ut u bekwôrn, ergernisse es suf
Dm
want kan u zenuuwn vermwôrn


[Chorus]
Dm
Zeg ne kjir oe loat'est,
 Dm
'k è der gin gedag van,
G
Zôt ol achter ntwolvn zyn,
      Gadd9 G
'k è gin arloiz' an,
Dm
Zyj ze were kwyt musskien,
Dm
't goat u ginne zak an,
G
Dommestik en Levrancier,
Gadd9  G
Buzza en Cauwelier.


[Chorus]
Dm
Zeg ne kjir oe loat'est,
 Dm
'k è der gin gedag van,
G
Zôt ol achter ntwolvn zyn,
      Gadd9 G
'k è gin arloiz' an,
Dm
Zyj ze were kwyt musskien,
Dm
't goat u ginne zak an,
G
Domistik en Levrancier,
Gadd9  G
Buzza en Cauwelier.


[Verse 3]
Dm
Buzza buzza buzza
Dm
buzza buzza buzza
       G
ben kik, domistik komdier speeln
       Gadd9 G
dus skriv mô joene sjik.
Dm
Vuf nuljes e da voe ne gjilln avunt?
N.C.
Hu hu hu hu hu, un eure bedoeldje
N.C.
dnjinigstn die an ik kan e de levrancier.
N.C.
't moe nog un bitje passn
N.C.
van we zittn twôpe in 't bestier
N.C.
van oes bende, we liggn zwô dikkers overende
N.C.
van ol die pétars dam smôrn tut ip 't ende.
Dm
Mô, da kan toch nie vrji zuvver zyn,
Dm
kômmn ze mie ton zeggn,
  G              Gadd9 G
contraorje 'k zô ze godverdomme twôpeleggn,
    Dm
'k ben groen oljinne me pure weed,
Dm         G
me wuk da'j gie joe moeit
          Gadd9 G
wan da zyn u zaakns niet uh.
  Dm
'k è interplanetaire,
Dm         G
cardiovasculaire gedachtn
                 Gadd9 G
in myn èsems geformuleerd in 't binaire,
   Dm
'k è wôge voe 'tvulgaire
Dm
vannut myn gloazne sère,
  G
min tekstn geevn strwômstwôtn
     Gadd9 G
van onderdust ampère.


[Chorus]
Dm
Zeg ne kjir oe loat'est,
 Dm
'k è der gin gedag van,
G
Zôt ol achter ntwolvn zyn,
      Gadd9 G
'k è gin arloiz' an,
Dm
Zyj ze were kwyt musskien,
Dm
't goat u ginne zak an,
G
Dommestik en Levrancier,
Gadd9  G
Buzza en Cauwelier.


[Chorus]
Dm
Zeg ne kjir oe loat'est,
 Dm
'k è der gin gedag van,
G
Zôt ol achter ntwolvn zyn,
      Gadd9 G
'k è gin arloiz' an,
Dm
Zyj ze were kwyt musskien,
Dm
't goat u ginne zak an,
Dm
Dommestik en Levrancier,
Dm
Buzza en Cauwelier.


[Verse 4]
Dm
Ge kômdier weere zaagn
Dm
med ol onwôzele kôt,
  G
en under stômme vroagn,
         Gadd9 G
lat mie grust of 'kômme vrôt.
   Dm
't e nie omdak geniaal benne
Dm
daj mie môt ambeteern,
    G
van 'k ben der gildig grust in
    Gadd9     G
wuk goa mie dad intresseern.
Dm
Uh, ik è tmyne en gie èt uwe,
Dm
'k reppe luwe,
 G         Gadd9    G
'k skudde ruwe lind oovr ik die duwe,
Dm
teegn de steunpiloarn van 't établissement,
G
ôk mô kanne grètn,
  Gadd9     G
van tôn ben kik content.
N.C.
En 't e nie vô tjin of tandre,
Dm
môr ik, ik ben zwô goet,
  G
ge peist va mie tovertrefn,
     Gadd9 G
mô jongne jaggendoet.
Dm
Zelfs nie in joen drwômn
Dm
of ip joenen besten dag,
  G               Gadd9
'k zal u nbitjen èn van 'k lache were
  G
Hahaha.
   Dm
Dommestik, manjefyk stik antyk
  G
ik ben nog mjir potent
         Gadd9 G
dan tiendûst volt illuttriek.
Dm
Stômme flik, it veel blik en drinkt vee bier.
Dm
ôj peist van mie te pakkn,
Dm
'k daaguu ût, kômmor ier.


[Chorus]
Dm
Zeg ne kjir oe loat'est,
 Dm
'k è der gin gedag van,
G
Zôt ol achter ntwolvn zyn,
      Gadd9 G
'k è gin arloiz' an,
Dm
Zyj ze were kwyt musskien,
Dm
't goat u ginne zak an,
G
Dommestik en Levrancier,
Gadd9  G
Buzza en Cauwelier.


[Chorus]
Dm
Zeg ne kjir oe loat'est,
 Dm
'k è der gin gedag van,
G
Zôt ol achter ntwolvn zyn,
      Gadd9 G
'k è gin arloiz' an,
Dm
Zyj ze were kwyt musskien,
Dm
't goat u ginne zak an,
G
Dommestik en Levrancier,
Gadd9  G
Buzza en Cauwelier.


[Outro]
 Dm
'k è der gin gedag van,
G     Gadd9 G
En zie en Levrancier
Dm
Dommestik, ’t Hof van Commerce
Dm      G     Gadd9 G
Radioversie .. en Cauwelier
Dm
Ge he wa moois an,
G        Gadd9 G
. . . nie te vergete
Dm
Al moois an,
Dm
Ah
  G          Gadd9 G
Wai ook wai ook wai ook
Dm  G Gadd9 G
Dm  G Gadd9 G
Buzza buzza buzza
Dm  G Gadd9 G
Ah
Dm  G Gadd9 G
Ize, Izzegem
Dm  G Gadd9 G
Ah
Dm  G Gadd9 G
't Hof van Commerce . . .

Перевод песни ‘t Hof van Commerce — Dommestik En Levrancier

Song-Chord.ru